En farmakonom (eller lægemiddelkyndig fra græsk phármakon "lægemiddel" + nom "kyndig") er en 3-årig sundhedsuddannelse. Farmakonomer er hovedsageligt beskæftiget i apoteks- og sygehusvæsenet, i lægemiddel- og medicinalindustrien. Farmakonomuddannelsen findes kun i Danmark. Den engelske betegnelse for farmakonom (lægemiddelkyndig) er Pharmacy Technician. Titlen er beskyttet.

Farmakonomuddannelsen redigér

Farmakonomuddannelsen er samlet set vurderet til at være på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Det vil sige, at uddannelsen niveaumæssigt svarer til en professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen er normeret til 3 år svarende til 180 ECTS-point. Hvert år optages omkring 260 nye studerende på Farmakonomskolen Pharmakon – Danish College of Pharmacy Technicians i Hillerød.

Farmakonomuddannelsens profil og formål redigér

Ifølge Uddannelsesordningen for farmakonomuddannelsen af september 2007 er farmakonomstudiets overordnede formål at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at handle helhedsorienteret, problemløsende, situationsbestemt og udviklingsorienteret i forhold til apotekets rolle og opgaver efter gældende regler og standarder ved at:

 • vurdere og formidle faglig viden
 • arbejde for forbedret sikkerhed og livskvalitet for apotekets brugere
 • arbejde systematisk, metodisk og kvalitetsbevidst
 • arbejde selvstændigt, fleksibelt, ansvarsbevidst og etisk forsvarligt og
 • arbejde ud fra en bevidsthed om egne faglige og personlige kompetencer.
 • kunne udøve klinisk farmaci, herunder kunne varetage lægemiddeldistribution og rådgive
 • om lægemidler, under hensyntagen til lægemiddelformulering, samt rådgive om lægemiddelbeslægtede2
 • produkter og egenomsorg
 • kunne gennemføre sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende ydelser
 • kunne indgå i kvalitetsstyring af apotekets opgaver samt være bevidst om betydningen af kvalitetsudvikling
 • være bevidst om, hvordan værdier og normer har betydning for farmakonomens rolle og ansvar
 • være bevidst om apotekets rolle i samfundet, både som en del af sundhedssektoren og
 • som virksomhed, herunder kunne deltage i apotekets økonomiske samt ledelses-, markedsførings-,arbejdsmiljø- og samarbejdsmæssige opgaver
 • være bevidst om betydningen af kvalitetssikring af lægemidler.

Adgangskrav, fag og prøver redigér

Adgangskrav

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux-uddannelse (eux) eller international baccalaureate (IB)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Farmakonomskolen anbefaler et snit på minimum 4 fra den adgangsgivende uddannelse samt minimum karakterer 4 i dansk og 4 i matematik.

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (bestået efter 1. maj 2003)

Fag på farmakonomuddannelsen

Medicinsk-farmaceutiske fag (78 ECTS)

Anatomi og fysiolog

Patologi

Almen farmakologi

Speciel farmakologi

Farmaci

Samfundsfarmaceutiske fag (48 ECTS)

Medicinsk sociologi

Lovforståelse

Sundhedsøkonomi

Klinisk farmaci

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Humanistiske fag (25 ECTS)

Psykologi

Etik

Kommunikation,

Pædagogik

Formidling.

Organisation og ledelse (16 ECTS)

Organisation

Ledelse og samarbejde,

Markedsføring og salg

Logistik

Arbejdsmiljø

Kvalitetsstyring.

Metode (5 ECTS)

Valgfag (8 ECTS)


Prøver

Prøver på 1. år:

Basisviden - Skriftlig flerfaglig prøve

Prøver på 2. år:

Rådgivning 1 - Mundtlig tværfaglig prøve

Prøver på 3. år:

Apoteket - Skriftlig tværfaglig prøve

Rådgivning 2 - Mundtlig tværfaglig prøve

Aflevering af skriftligt projekt i valgfrit emne

Prøve, løbende fra 1. til 3. år:

Præsentationsportfolio - skriftlige tværfaglige opgave

Farmakonomers profession redigér

Ansættelse på privat apotek:

Langt størstedelen af farmakonomerne er beskæftiget på privat apotek. Farmakonomerne giver faglig rådgivning om receptmedicin og håndkøbsmedicin samt vejleder kunderne om brugen af medicin.

Industrien:

Herunder life science industrien, almen lægepraksis, konsulentbranchen og i medicinalgrossistfirmaer

Kommunerne:

Arbejde med blandt andet medicinhåndtering og sundhedsydelser

Regionerne:

Klinisk farmaci og produktion af lægemidler, bidrager til medicinsikkerheden, indkøb af lægemidler og logistik på sygehuse.

Staten:

For eksempel i Lægemiddelstyrelsen, Statens Seruminstitut med eksempelvis kontrol af life science industrien

Farmakonomers efter- og videreuddannelse redigér

•Sundhedsfaglig kandidatuddannelse (KU)

•Master of Public Health (KU)

•Master of Medicines Regulatory Affairs (KU og Atrium)

•Diplomuddannelser

•HD

•Bachelor/Kandidat i Farmaci (KU, SDU)

Eksterne kilder, links og henvisninger redigér

 
Wikimedia Commons har medier relateret til: