Fast form

en af flere tilstandsformer for et stof
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Fast form er en tilstandsform et stof kan optræde i.

Vand i krystalinsk fast form, set gennem et elektronmikroskop.

I stoffets faste form sidder atomer og ioner bundet til hinanden, så de beholder deres plads i forhold til naboatomerne. Forbindelserne er så stærke, at ioner og atomer sidder helt tætpakket i bestemte positioner. Også metaller holdes sammen via stærke kræfter i en krystalstruktur. I salte er det de positive og negative tiltrækningskræfter, der er skyld i bindingen.

Varmer man fast stof op, svinger atomerne kraftigere og kraftigere på deres pladser, til de til sidst når stoffets smeltepunkt/frysepunkt hvor stoffet går over i flydende form.

Se også

redigér