Femunden er den tredje største sø i Norge. Den ligger hovedsagelig i Engerdal kommune i Innlandet fylke. Den nordlige del af søen ligger i Røros kommune i Trøndelag fylke. Femunden har et areal på 203,3 km², ligger 662 moh. og er 132 meter dyb.

Femunden
Femunden
Femunden
Overblik
Land Norge
Kommuner Engerdal, Os (Innlandet); Røros (Trøndelag)
Tilløb Røa
Afløb Glöta → Trysilelven
Overfladeareal 203,52 km²
Maks. dybde 132
Vandvolumen 600 (mio. m³)
Vandspejlskote 662 moh.
Oversigtskort
Femunden

De to største tilløb til søen er Tufsinga i vest og Røa i nordøst. Deltaet Tufsinga danner ved udløbet i Femunden er egenartet og en verdifuld naturbiotop, og i 1981 blev Tufsingdeltaet naturreservat oprettet. Elven Røa kommer fra Rogen, en på grænsen mellem Norge og Sverige, og den løber gennem Femundsmarka nationalpark.[1]

Femunden har to afløb. Gløta i sydvest er størst og løber ud i søen Isteren. Vassdraget kaldes lenger nedad først Femundselva og derefter Trysilelva inden vandet når frem til Värmland i Sverige og elven skifter navn til Klarälven. Femunden har også et mindre afløb i nord mod Feragen og Håelva i Sør-Trøndelag, som er et tilløb til Glomma.

I søen findes ørred og en god bestand af sik (Coregonus lavaretus). Søen trafikeres i turistsæsonen af Femund II med anløb i Femundsenden (syd), Buvika, Elgå, Revlingen, Jonasvollen, Haugen, Femundshytta, Røa og Sørvika (nord). Der er busforbindelse mellem Sørvika og Røros. Der er også busforbindelse mellem Femundsenden og Trysil.

Kilder og henvisninger redigér

  1. ^ Femunden Arkiveret 26. maj 2019 hos Wayback Machine på snl.no