For alternative betydninger, se Sand (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Sand)

Sand er en jordtype, der består af partikler, som har en diameter mellem 0,002 og 2 mm. Sand kan findes i helt ren, dvs. sorteret form, når det er aflejret af vand (strandsand[1] og flodsand) eller vind (sandklitter). Det kan også findes blandet med partikler af andre kornstørrelser, når det er aflejret af is (sandmoræne, bakkesand). Almindeligt hvidt strandsand består af ca. 95% kvarts og har derfor næsten samme massefylde som kvarts; ca. 2,65.

Sandbanke (gipssand) i White Sands National Monument
Sand set med et Elektronmikroskop
Almindeligt strandsand

Sand kan bestå af slidte partikler, og i så fald er materialet skridende og løst at gå i, eller det kan bestå af korn med skarpe kanter, og så kan det pakkes og blive fast at gå i.

I Dansk Standard 404 nomenklatur for sand-, grus- og stenmaterialer er den geotekniske betegnelse for sand en kornstørrelse på 0,06-2 mm.

Sand er et granulært materiale.

  • Kvartssand, sand med et højt indhold af kvarts
  • Strandsand indvindes fra havbunden. Består af alle bjergarter i ligelig fordeling. Havets påvirkning har slebet kornene og gjort sandet afrundet og blødt. Anvendes til finpuds.
  • Bakkesand/skarpt sand Indvindes fra grusgrave. Består af alle bjerarter i ligelig fordeling. Kornene er ikke slebet og derfor skarpkantede. Bakke- sand pakker sig derfor godt, og kan i den mest optimale fordeling og beskaffenhed være særdeles stærkt. Anvendes som grundbasis i mørtel og støbematerialer såvel kalkbaserede som lerbaserede. anvendes som tilslag i næsten alle slags murematerialer, sammen med andre fraktioner og typer. Afretningslag og klaplag.
    • Støbesand Støbesand er en type bakkesand, som er ekstraordnær skarpt og velblandet. Godt støbesand bruges bl.a som skulptursand, da det har en rigtig god sammenhængskraft.[2]

Se også

redigér

Litteratur

redigér
 Søsterprojekter med yderligere information: