Det Flaviske Dynasti kom til magten i Romerriget efter en borgerkrig i 68-69.

Det Flavianske familietræ

Efter Domitians død blev Nerva kejser.