Luminescens

(Omdirigeret fra Fluorescerende)

Luminescens, også kaldet koldt lys, er en fællesbetegnelse for en række fysiske fænomener hvor lys udsendes ved andre mekanismer end varmestråling. I daglig tale kaldes den luminescerende genstand ofte selvlysende. Det selvlysende stof betegnes som en luminifor, en fotoluminifor, en kemoluminifor, en fosfor (et lysstof), en fluorofor eller fluorochrom.

Jablonski diagram der viser ændringerne i energiniveauerne

Mekanismen bag luminescens er ofte komplicerede kvantemekaniske energioverførsler på atomar skala.

I det følgende skal nogle få eksempler på luminescens kort beskrives.

EnergioverførselRediger

Forklaring af Jablonski-diagrammet.

Luminiscens beror på energioverførsel, og derfor kan et luminiscerende stof, en luminifor, betegnes som en transducer. En elektron modtager energi, den absorberer eksempelvis en foton med høj energi og bliver løftet til et højere energiniveau. Man siger, at elektronen er blevet exiteret eller aktivereret. Systemet henfalder igen til grundniveauet ved udsendelse af en foton. De forskellige måder, som et system kan aktiveres på, giver anledning til fænomenernes forskellige betegnelse.

FosforescensRediger

Fosforescens karakteriseres ved at materialet er i stand til at udsende lys et stykke tid efter at det selv er blevet belyst. Man skelner mellem fluorescens og fosforescens ved en tidsforskel mellem absorptionen af den eksiterende påvirkning og emissionen af det fosforiserende lys ved 10-8 sekund. Fosforescerende stoffer med meget lang forsinkelse mellem absorption og reemission af lys kendes bl.a. fra selvlysende ure. Fosforiserende stoffer betegnes som fosforer eller lysstoffer.

FluorescensRediger

  Uddybende artikel: Fluorescens

Fluorescens er når et materiale der belyses af lys ved én frekvens, genudsender energien som lys ved en anden (lavere) frekvens. Ofte er det absorberede lys ultraviolet, mens det udsendte lys er i den synlige område. Fænomenet kendes fx når visse hvide tekstiler lyser op i UV-belysning som anvendes på diskoteker. Fluorescens er også hemmeligheden bag optisk hvidt.

Lysstoffet der findes på indersiden af lysstofrør (og energisparepærer) er fluorescerende eller fosforiscerende, således at det ultraviolette lys der dannes inde i røret, kan omdannes til synligt lys fra lampen.

TriboluminescensRediger

Visse materialer der afgiver et lysskær når de gnides eller rives itu, og dette kaldes triboluminescens ("trække-luminescens"). Fænoment kendes fra limen i mange typer selvlukkende konvolutter: Når de to sammenlimede papirflader trækkes fra hinanden, lyser limen op.

BioluminescensRediger

  Uddybende artikel: Bioluminescens

Bioluminescens er luminescens i levende organismer. Eksempelvis er der mange dinoflagellater, fisk og insekter (blandt andet ildfluer) der er selvlysende i mørke og på den måde forbedrer deres overlevelseschancer.

SonoluminescensRediger

Se også særskilt artikel sonoluminescens

Luminescens i forbindelse med lyd.

Wikimedia Commons har medier relateret til:

Se ogsåRediger

Eksterne linksRediger