Folkeskolens afgangsprøve

(Omdirigeret fra Folkeskolens Afgangsprøve)

Folkeskolens afgangsprøve er den danske folkeskoles afsluttende prøve. I 9. klasse skal alle elever til afgangsprøve i maj og juni.

Prøver i niende klasse Rediger

I skoleåret 2015/16 kan skolerne vælge mellem at afholde prøven, der er markeret med A nedenfor, eller prøverne, der er markeret med B nedenfor. Fra og med skoleåret 2016/17 skal skolerne afholde prøverne, der er markeret med B nedenfor, mens prøven, der er markeret med A nedenfor, udgår. Prøver uden bogstaver skal aflægges uanset hvad.

Bundne prøver Rediger

 • Dansk, retskrivning – 1 time
 • Dansk, læsning – ½ time
 • Dansk, skriftlig fremstilling – 3½ time
 • Dansk, mundtlig – 20-25 min. afhængigt af prøveform
 • Matematik uden hjælpemidler – 1 time
 • Matematik med hjælpemidler – 3 timer
 • B Den fælles prøve (naturfaglige) i fysik/kemi, biologi og geografi – 2 timer

Udtræksprøver Rediger

Hver klasse skal op i én prøve fra den humanistiske udtrækspulje og én prøve fra den naturfaglige udtrækspulje. Ministeriet "trækker" prøverne for klasserne, og eleverne får udfaldet at vide fem skoledage før de første (skriftlige) prøver.

Humanistiske udtrækspulje Rediger

 • Engelsk, skriftlig – 3 timer
 • Tysk/fransk, skriftlig – 3 timer
 • Tysk/fransk, mundtlig – 20 min.
 • Medborgerskab (Historie, Samfundsfag, Kristendomskundskab) praktisk/mundtlig – 25-55 min. afhængigt af gruppestørrelse

Naturfaglige udtrækspulje Rediger

 • Fysik/kemi, skriftlig – 1 time
 • Biologi, skriftlig – 1 time
 • Geografi, skriftlig – 1 time
 • Matematik, mundtlig – 2 timer
 • Idræt, praktisk/mundtlig – 35-65 min. afhængigt af gruppestørrelse

Praktiske pulje Rediger

Hvis en elev tidligere har modtaget undervisning i håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, tysk eller fransk som valgfag kan eleven vælge at gå til en frivillig afgangsprøve i disse fag.

Eksterne henvisninger Rediger