Forbud er en bestemmelse eller lov vedrørende omstændigheder, der ikke må forekomme. Ved overtrædelse af forbud kan der effektureres sanktioner over for den pågældende person.

Diverse piktogrammer med forbud

Forbud kan indskrænke en persons frihed og Autonomi ved for eksempel valget af en handling. Det kan være statslige, forældres, religiøse eller andre anvisninger.