Digeforland som led i kystsikringen

Forland er græsdækket, fladt og lavtliggende marskland uden for digerne ved Vadehavet. Forlande er en vigtig del af kystsikringen. De er ofte kunstigt afvandet ved hjælp af grøblinger.