Fortællerrollen i litteraturen

Fortællerrollen i litteraturen kan være baseret på en reportage af faktiske hændelser, men er oftere knyttet til et særligt konstrueret univers, hvor meget er overladt til læserens egen tolkning. Hvis fortællingen ikke berettes af en eller flere deltagere i handlingsforløbet, er forfatteren selv i fortællerrollen.

Forskellige fortællerpositionerRediger

TredjepersonsfortællerenRediger

En fortælling i tredje person vil normalt skabe indtryk af, at den alvidende forfatter og fortælleren er identiske. Da forfatteren kender hele historien fra begyndelsen, [1] til slutningen, løber han den risiko, at, at læseren føler sig narret, hvis visse informationer er skjult for at skabe spænding. [2]

I tredjeperson bliver der brugt Han/hun/den.

Ved at indføre en fortæller, der blot registrerer sine iagttagelser, kan forfatteren skabe en distance mellem sig selv og fortælleren, som viderebringer de relevante fakta uden at kende slutningen. Denne fortæller har ofte begrænset indsigt i personkredsens indbyrdes relationer, og enhver vurdering af motiver, forestillinger og holdninger kan derfor afvige fra den alvidende forfatters egne synspunkter. Den registrerende fortæller er således en skjult jeg-fortæller. [3]

Jeg-fortællerenRediger

Normalt anvendes blot begrebet jeg-fortæller om en fortæller, der åbenlyst er både fortællende og en del af handlingen. Men også personfortæller eller personbunden fortæller benyttes herom.[4] Det kan stadig være en registrerende fortæller, men nu i en åben rolle. Denne fortællertype kan træde ind i handlingen som tilskuer og træde ud igen uden at have registreret alle relevante fakta. Et velkendt og effektivt forfattertrick består i at sende fortælleren ud at rejse, netop når der sker en vigtig begivenhed.[kilde mangler] Læseren må acceptere, at denne fortællertype ikke er helt troværdig på grund af sin begrænsede indsigt eller langsomme opfattelsesevne.[5][kilde mangler]

Den registrerende fortællers pålidelighed kan understreges ved at anvende dagbogsformen som forventes at vise det oplevede forløb. Det er normalt ikke ”tilladt” direkte at lyve om faktiske hændelser i en dagbog, hvorimod læseren må acceptere, at selvbedrag kan forekomme. [6]

En særlig effekt opstår, når fortælleren betjener sig af indre monolog. I denne fortælleform kan begivenheder, overvejelser, følelser udtrykkes i samspil med og modspil mod hinanden. [7]

Fortællinger i 2. personRediger

Fortællinger i 2. person forekommer sjældent i skriftlig form, men kan indgå i breve. Også denne form kan legitimere, at forfatteren holder visse informationer skjult, f.eks. fordi brevskriveren holder noget hemmeligt for modtageren.

Flere fortællereRediger

En særlig effekt opnås ved at anvende flere fortællere, som anlægger forskellige synsvinkler på samme sag. Denne effekt anvendes bl.a. af Agatha Christie i Seksten år efter og af Per Fly i TV-serien Forestillinger.

FortællersynsvinkelRediger

Fortælleren kan være bundet til handlingen gennem følelsesmæssige bånd til en eller flere af de personer, fortællingen handler om. Rent teknisk kan denne type både være en fortæller i tredje person og en jeg-fortæller. Litteraturen benytter forskellige betegnelser for denne rolle, f.eks. episk fortæller [8]. Der findes også en del eksempler på litteratur, hvor fortællerrollen skifter indehaver undervejs. Om denne fortællerrolle anvendes forskellige udtryk, f.eks. den skiftende fortæller. [9]. Et godt eksempel er fra en TV-serie, Per Fly’s Forestillinger, hvor samme begivenheder ses fra seks forskellige personers synsvinkel[10]

Fortællesynsvinklen kan med stor effekt benyttes til at skabe spænding. Et eksempel herpå er spring tilbage i tiden på et tidspunkt, hvor en eller flere hovedpersoner er udsat for en overhængende fare. Tricket tilsigter at fastholde læseren i en ophidset eller engageret sindstilstand længst muligt, inden spændingen udløses.

NoterRediger

 1. ^ Det faglige udtryk, som normalt benyttes er ”den alvidende fortæller", men betegnelsen olympisk fortæller (jf. Togeby s. 192) forekommer også
 2. ^ Især i genrerne drama, spændingsroman og krimi.
 3. ^ Betegnes også som den objektive fortæller. Jf. Mogensen m.fl.(1996) s. 104)
 4. ^ Jf. (Pico Stæhr, s. 27)
 5. ^ En sådan fortæller findes bl.a. hos Arthur Conan Doyle i form af Dr. Watson.
 6. ^ Et eksempel på en fortæller, der lider af selvbedrag findes i Sildig Opvaagnen af Steen Steensen Blicher.
 7. ^ Store dele af James Joyces hovedværk Ulysses er fortalt som indre monolog.
 8. ^ Gall Jørgensen (1995), s. 22
 9. ^ Gall Jørgensen (1995), s. 24
 10. ^ Jf. http://www.dr.dk/DR1/Forestillinger/Om_Forestillinger/

LitteraturRediger

 • Gall Jørgensen, Keld (1995): Litterær analyse, Munksgaard
 • Mogensen, John, Knud Ryg Olsen og Ole Ravn:(1996 ) Danskbogen, Systime
 • Pico Stæhr, Claus (1989): Lærerens håndbog i tekstarbejde, Alinea