Frekvensmodulation

Et eksempel der viser forskellen på AM- og FM-modulation.

Frekvensmodulation forkortes som FM.

Radioteknik til overførsel af information fra afsender til modtager. Det kan dreje sig om både radio og lednings båret information, eller for den sags skyld information som lagers på magnetiske bånd. Betegnelsen FM anvendes ofte om det VHF frekvens bånd fra 88 MHz til 108 MHz som bruges til udsendelse af radioudsendelser til offentligheden (FM-radio), og dette frekevensbånd anvender da også Frekvensmodulation som modulationstype.

Ved FM holdes senderens output konstant, medens det er frekvensen der ændres i takt med Deviationen (modulationen.) FM er en modulationsart der bruges meget kommercielt; politi, brandvæsen, falck, BCL etc.

Fordelen ved frekvensmodulation er at man opnår større signal-til-støj forhold end amplitudemodulation. Forbedringen er op til 20 dB for gode FM-demodulatorer i forhold til bærebølge-til-støj forholdet. Ulempen ved frekvensmodulation er, at den for at opnå større signal-til-støj forhold, breder sig over større båndbredde.

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger