Fremmedkapital er den regnskabsmæssige klassificering af den del af virksomhedens finansiering, der ikke ydes af virksomhedens ejere. Eksempler på fremmedkapital er realkreditlån, banklån, leverandørkreditter og indlån. Fremmedkapitalen er oftest opdelt i kort- og langfristet gæld. Efter normal regnskabspraksis kategoriseres gæld som kort- eller langfristet alt afhængigt af, om gælden skal betales mindre eller mere end et år efter balancedatoen.