Frie Grundskolers Fællesråd

Frie Grundskolers Fællesråd (forkortet FGF) var en interesseorganisation for den fri grundskole og fungerede som paraplyorganisation for seks tilsluttede selvstændige skoleforeninger, der samlet repræsenterede godt 240 skoler og ca. 60.000 elever. Fællesrådet lukkedes i sommeren 2009.

FGF bestod af:

Ekstern kilde/henvisning

redigér