Frisisk Råd eller Interfrisisk Råd er det fællesfrisiske samråd med repræsentanter fra Frislande i både Tyskland og Nederlandene. Rådet blev stiftet i Husum i 1930 med det formål at koordinere de frisiske aktiviteter og at etablere et fællesfrisisk institution ud over nationale skel. En af hovedopgaverne er afholdelsen af de store inter-frisiske konferencer og af musik- og dansefestivalen Friser-DroapenHelgoland hvert tredje år. Den første tværnationale frisiske konference fandt allerede sted i 1925. Under krigen gik aktiviteterne i stå, men i 1956 blev friserrådet genetableret. Allerede året før blev det såkaldte Frisiske Manifest vedtaget, som satte den inter-frisiske bevægelse på en pro-europæisk kurs. Det frisiske manifest blev i 2006 fornyet som interfrisisk erklæring. I 2009 imødekom rådet ønsker efter et fællesfrisisk flag og præsenterede et interfrisisk flag.

Inter-frisiske flag

Rådet består af sektioner i den nederlandske Frisland, i Øst-Frisland og i Nordfrisland.

Den nordfrisiske sektion (Nordfrisisk Råd) har sammen med Nordfriesischer Verein og Friisk Foriining til huse i Friisk Hüs i Søndergade i Bredsted i Sydslesvig. Det nordfrisiske råd støtter blandt andet det frisiske radioprogram Friisk Funk fra Før.

Eksterne henvisninger

redigér