Nogle steder står frysehusene endnu. Her er et i Hvilshøj

Frysehuse blev typisk bygget i slutningen af 1940-erne og fremefter af lokale frysehusforeninger. Medlemmerne betalte alle et årligt indskud som gik til frysehusbestyrerens løn, driften og renterne på lånet til byggeriet.

I frysehuset lå køleanlæg og frysebokse. Jo mere boksplads, jo mere skulle man betale. I boksene opbevarede man kød, fjerkræ grønsager og bær.

De fleste frysehuse stoppede aktiviteterne i løbet af 1970-erne, da det blev almindeligt udbredt med kummefryser i de enkelte hjem.

KildeRediger