Fyens Stifts Kreditforening

Fyens Stifts Kreditforening (egentlig: Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift) var en dansk kreditforening i Odense.

Historie

redigér

Den var stiftet den 20. marts 1860 og blev 1. januar 1971 fusioneret ind i Forenede Kreditforeninger, som 1. april 1985 blev fusioneret ind i Nykredit.

Kreditforeningens seneste statuter var stadfæstet af Indenrigsministeriet den 9. december 1936 (med senere tillæg). Formålet var at yde uopsigelige lån i såvel by- som landejendomme i Fyens Stift.

Repræsentantskabet bestod af 21 medlemmer, der blev valgt af debitorerne distriktvis. Formand var i 1950 tømrermester H.J. Steffensen, Odense.

Den 31. marts 1949 var foreningens samlede udlån efter hovedstol 338.840.850 kr., restgæld 319.235.951 kr. 68 øre. Reserve- og administrationsfonden ejede 9.594.382 kr. 25 øre.

Bygninger

redigér

I 1903 fik foreningen en bygning på hjørnet Slotsgade 14/Store Gråbrødrestræde tegnet af Emil Schwanenflügel i nationalromantisk stil. Den gamle bygning blev i 1937 blev overtaget af Grand Hotel.

Kreditforeningen havde fra 1936 adresse på Mageløs 2 i Odense, hvor Nykredit stadig har til huse. Bygningen blev opført i røde mursten og med kobbertag funkisstil ved arkitekt Knud Brücker.

Direktion

redigér
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

-1943: August P. Herse

Litteratur

redigér
  • Fyens Stifts Kreditforening: Glimt af en Hundredaarigs Historie, 1960.
 Denne artikel er mærket geografiske koordinater mangler og der er defineret et hovedkvarter
Pt. kan skabelonen, som sættes denne besked, ikke håndtere geografiske koordinater på et hovedkvarter. Men der arbejdes på sagen. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.
 Denne artikel om en bygning eller et bygningsværk kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.