Fysisk kemi er et videnskabeligt felt, der befinder sig i overgangen mellem kemi og fysik. Fysisk kemi beskæftiger sig især med kemisk termodynamik, kemisk kinetik, kvantekemi, statistisk mekanik, og spektroskopi.

Reaktion mellem aluminium og Ferro (III) oxid leder til en termodynamisk reaktion

Fysisk kemi er også et vigtigt redskab inden for materialevidenskab.