Godkendt Teknologisk Serviceinstitut

(Omdirigeret fra GTS-institut)

Et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS-institut) er en almennyttig dansk virksomhed med en særlig godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der gør det muligt at ansøge om resultatkontraktmidler til udvikling af nye teknologiske serviceydelser målrettet dansk erhvervsliv.[1]

Der findes syv GTS-institutter:[2]

GTS-institutterne er et væsentligt element i samfundets indsats for at skabe gode rammer for innovation og vækst i dansk erhvervsliv. Hovedopgaven for GTS-institutterne er at få teknologi i anvendelse i virksomheder i hele Danmark.

Samlet set dækker GTS-institutterne et bredt felt af faglige områder fra Internet-of-things, digitalisering, automatisering og robotteknologi, landbrug og fødevarer, elektronik og mikroelektronik, det maritime område, byggeri, vand og miljø, biomedicin, brand og sikring samt velfærdsteknologi. GTS-institutterne sælger sine ydelser på kommercielle vilkår og indgår desuden i en række forsknings- og udviklingsprojekter finansieret af danske og internationale puljer og fonde.

Hvert år sælger GTS-institutterne samlet set ydelser til op imod 19.000 unikke, danske kunder og indgår i samarbejde om forskning og udvikling med flere hundrede danske virksomheder. Den samlede omsætning var i 2016 på 3.6 mia. kr., af dem var de 306 mio. kr. resultatkontrakter med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.[3]

Noter redigér