Gallon

volumemåling

Gallon er en flertydig rumfangsenhed for væsker – mest anvendt i USA og Storbritannien med en landeafhængig omregningsfaktor:

  • 1 US gallon svarer til 3,78541 liter.
  • 1 engelsk gallon, UK gallon eller Imperial gallon svarer til 4,54609 liter.
Amerikansk benzindunk indeholdende én amerikansk gallon

Gælder for US gallon redigér

Hvis man kører bil og vil sammenligne benzin-forbrug, så skal man også bruge en mile som længdeenhed. Den svarer til 1609,344 meter.

F.eks. svarer 15 kilometer/liter til 9,32 miles/liter – som igen svarer til 35 miles/gallon (forkortet: mpg) – eller en faktor på: 2,35.