Åbn hovedmenuen
Dybbøl Mølle

Grænseforeningen blev stiftet i 1920 efter folkeafstemningen om, hvor den dansk-tyske grænse skulle placeres, og som konsekvens blev den nordlige del af Sønderjylland (Slesvig) samme år genforenet med Danmark. Foreningen består i dag som paraplyorganisation af 70 lokalforeninger med cirka 15.000 medlemmer. Den ældste lokalforening, Hovedstadens Grænseforening (grundlagt 1879), udgør nu sammen med den tidligere frederiksbergafdeling (grundlagt 1937) Grænseforeningen for København og Frederiksberg.

Grænseforeningens virkeRediger

Grænseforeningens formål er:

  • at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen (danske sydslesvigere)
  • at udbrede kendskabet til grænselandets forhold
  • at bevare og styrke dansk sprog og kultur

Grænseforeningen udgiver kulturmagasinet Grænsen - magasin for mindretal, sprog og kultur seks gange årligt. Magasinet suppleres af en hjemmeside.

De lokale grænseforeninger støtter kulturprojekter og arrangerer foredragsaftener, højskolekurser, sønderjyske kaffeborde og studieture til Sønderjylland og Sydslesvig. Foreningen står også bag Sydslesvigske Børns Ferierejser.

Grænseforeningen er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

FormændRediger

Eksterne henvisningerRediger