Græs-indlandsklit

Græs-indlandsklit er en naturtype der består af mere eller mindre åbne, meget lave bevoksninger. De fleste af de højere planter er enårige, men undervegetationen af laver kan være endda meget gammel. Græs-indlandsklit er en betegnelse for en naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 2330.[1]

Bægerlav under sporedannelse.

DannelsesforholdRediger

Naturtypen opstår på udvasket sand, gerne på indlandsklitter. Den består ikke i længden, for før eller siden dukker der ærteblomstrede planter op. Ved hjælp af knoldbakterier skaffer de sig og deres nærmeste omgivelser adgang til luftens kvælstofbeholdning.

Typen er dog også stærkt truet af den ammoniumholdige regn, som skyldes udslip af ammoniak fra gyllespredning og ventilation af staldbygninger.

PlantevækstRediger

De typiske planter på denne naturtype er:

Eksterne henvisningerRediger

  1. ^ Fredshavn, Jesper; m.fl. (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 20. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.