Granulocytter er en undergruppe af de hvide blodlegemer (leukocytter), og hører sammen med røde blodlegemer (erytrocytter) og blodplader (trombocytter) til blodets formede elementer.

Udviklingslinierne fra stamcelle til blodlegemer
Neutrofil granulocyt

Der findes 5 forskellige slags leukocytter i blodet, hvoraf de granulære leukocytter udgør de tre, og lymfocytten og monocytten de to øvrige. Granulocytterne adskilles fra de øvrige ved deres granulære cytoplasmatiske udseende i et lysmikroskop.

Granulocytterne inddeles yderligere efter deres farvbarhed i deres cytoplasmatiske granula:

Neutrofile granulocytter

redigér

Struktur: Neutrofile granulocytter ses som en 10-15 mikrometer stor celle, med en kerne med 3-5 lapper. Cytoplasmaet indeholder talrige granula. Disse indeholder bl.a. myeloperoxid, sure hydrolaser og lysozym.

Funktion: De neutrofile granulocytter er sammen med makrofagerne kroppens primære fagocytterende celler. Deres funktion er primært at fagocyttere bakterier, og derved bekæmpe infektioner.

 
Basofil granulocyt

Basofile granulocytter

redigér

Struktur: De basofile granulocytter er ca. 12-15 mikrometer store celler, med en 2-3 lappet kerne, som evt. er S-formet. Indeholder i sit cytoplasma store basofile granula, der bl.a. indeholder heparin, histamin, lysosomale enzymer samt peroxidase.

Funktion: Det vides ikke med sikkerhed hvad de basofiles præcise funktion er i kredsløbet. Det vides dog at de har store lighedspunkter med mastcellerne. Muligvis er de en slags forstadie til disse, som så forlader kredsløbet og deltager i anafylaktiske reaktioner.

Eosinofile granulocytter

redigér
 
Eosinofil granolocyt

Struktur: Er ligesom de andre granulocytter 12-15 mikrometer i diameter. Den eosinofiles kerne ses som 2 store lapper. Indeholder membranafgrænsede granula der indeholder meoloperoxidase og lysosomale enzymer. Cytoplasmaets granula er kraftigt eosint.

Funktion: Deres vigtigste funktion er bekæmpelse af parasitære infektioner.

Se også

redigér