Grevskabet Aversa

Grevskabet Aversa var den første normanniske besiddelse i det sydlige Italien. Grevskabet blev oprettet i 1030 til Rainulf Drengot omkring byen Aversa, cirka 15 km nord for Napoli. Rainulf (også stavet Ranulf) hjalp i 1029 den fordrevne hertug Sergius 4. af Napoli med at vinde byen tilbage, og som tak fik han grevskabet og blev giftet ind i hertugens familie.

Grevskabet Aversa er vist som "C. of Aversa" lige nord for Napoli ("Naples").

Grevskabet fik yderligere prestige i 1047, da det gik fra at være len under fyrst Guaimar 3. af Salerno til at være direkte underlagt den tysk-romerske kejser.

Titlen som greve af Aversa mistede noget af sin betydning i 1058, da Richard 1. erobrede Capua og blev fyrste af Capua. Herefter blev fyrstetitlen den vigtigste titel, og grevskabet indgik som en del af det samlede rige. Grevetitlen var i brug i Drengot-slægten til 1156, da Robert 2. døde. Han blev fordrevet fra området allerede i 1135 og levede sine sidste år i eksil.


Navn Slægt Fra Til Note
Ranulf 1. Drengot-slægten 1030 1045 Vasal af hertugen af Napoli
Asclettin 1. Drengot-slægten 1045 1045 Nevø til Ranulf. Vasal af fyrst Guaimar 3. af Salerno
Ranulf 2. Drengot-slægten 1045 1048 Også nevø til Ranulf. Fætter til Asclettin
Vasal af fyrsten af Salerno til 1047, derefter
direkte under den tysk-romerske kejser
Herman 1. Drengot-slægten 1048 1049 Søn af Ranulf 2.
Mindreårig og under formynderskab
Richard 1. Drengot-slægten 1049 1078 Bror til Asclettin 1.
Fra 1058 tillige fyrste af Capua.
Jordan 1. Drengot-slægten 1078 1090 Søn af Richard 1. og ligeledes fyrste af Capua.
Richard 2. Drengot-slægten 1090 1106 Søn af Jordan 1. og ligeledes fyrste af Capua.
Robert 1. Drengot-slægten 1106 1120 Bror til Richard 2. og ligeledes fyrste af Capua.
Richard 3. Drengot-slægten 1120 1120 Søn af Robert 1. og ligeledes fyrste af Capua.
Jordan 2. Drengot-slægten 1120 1127 Bror til Robert 1. og ligeledes fyrste af Capua.
Robert 2. Drengot-slægten 1127 1135 Søn af Jordan 2. og ligeledes fyrste af Capua.
Mistede grevskab og fyrstedømme i 1135. Død i eksil 1156