Håndleddet (articulatio radiocarpea) er i menneskets krop det fleksible og smalle led mellem underarmen og hånden.

Højre håndleds bagside.
Højre håndleds forside.

Håndleddet består egentlig af flere led af forskellig type. Det vigtigste er leddet mellem spolebenet (radius) (samt i begrænset omfang albuebenet (ulna)) og håndroden (carpus), der består af otte små knogler.[1] Disse led kan i forening bøjes næsten 90 grader op og ned. Desuden kan leddet bevæges sideværts indad og udad henholdsvis 20 og 40 grader.

  1. ^ Behnke 2006, p. 77. "With the large number of bones composing the wrist (ulna, radius, eight carpas, and five metacarpals), it makes sense that there are many, many joints that make up the structure known as the wrist."
  • Behnke, Robert S. (2006). Kinetic anatomy. Human Kinetics. ISBN 0-7360-5909-1.
  • Anatomisk atlas, Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari C. Toverud, Liber, ISBN 91-47-00091-0
  • Rörelseapparatens anatomi, Finn Bojsen-Møller, Liber, ISBN 91-47-04884-0