Havreholm Papirfabrik

Havreholm Papirfabrik var en dansk papirfabrik i Havreholm, Hornbæk Sogn ved Helsingør. Fabrikkens direktørbolig kendes nu som hotellet Havreholm Slot.

Havreholm udmærker sig som tidlig industriby, idet Gurre Å, der gennemstrømmer byens jorder, har drevet flere vandmøller. I 1555 omtales en vandmølle, der senere fungerede som slibemølle (indtil 1817) for geværfabrikken i Hellebæk. I 1842 oprettedes en vand- og dampdrevet papirfabrik i Havreholm, der senere i Culmsee-familiens eje blev ganske kendt, ikke mindst under Valdemar Culmsee, der i 1872 lod opføre sin prangende, historicistiske privatbolig, der snart blev kendt som "Slottet"; i dag hotellet og kursuscentret Havreholm Slot. Det var dog faderen, Frederik L. Culmsee, der i sommeren 1866 lagde bolig til forfatteren og maleren Holger Drachmanns kærlighed til datteren Polly. Havreholm Papirfabrik indgik i 1889 i De forenede Papirfabrikker og blev lukket. En vanddrevet trævarefabrik indrettedes i fabriksbygningerne. Disse nedbrændte i 1897 og blev ikke genopført i Havreholm, men derimod ved Kvistgård Station.

Litteratur

redigér
  • Ejler Alkjær: Nogle træk af Havreholm Papirfabriks historie, København 1969.
  • Ejler Alkjær: "Da Havreholm var Fabriksby", i Fra Frederiksborg Amt 1945, s. 35-53.
  • Bendt Friis: "Havreholm Papirmølle omkring Midten af 19. Aarhundrede", i Fra Frederiksborg Amt 1946, s. 100-112.
  • Ruth Jensen: "Havreholm – byen der havde det hele!", i Helsingør Kommunes Museers Årbog 1997.
 Denne artikel om lokaliteten Havreholm Papirfabrik kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.
 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.