Herningsholm Å

Herningsholm Å er en 25-30 km lang å, der har sit udspring i Knudmose i den sydlige ende af Herning. Den løber først mod øst, hvor den ved omkring Motorvejskryds Herning løber sammen med Hammerum Å, og drejer mod nord langs den østlige ende af byen, hvor Hammerum Bæk, løber ud fra øst lidt nord for den gamle hovedvej 15. Videre mod nord passerer den herregården og museet Herningsholm, som åen har navn efter, hvorefter den efterhånden drejer mod vest og i den vestlige ende efterhånden svinger mod syd igen, til den i Hernings nordvestlige hjørne får tilløb fra den fra syd kommende Tyvkær Bæk; derfra svinger den mod nordvest og løber efter et par km ud i Gødstrup Sø lidt vest for Tjørring.

Fra nordenden af søen fortsætter åen mod nordvest og bliver krydset af Holstebrovejen ved Sinding. Ved Ørre får den tilløb fra vest af Løvenå, der har sit udspring vest for Aulum, og løber kort efter Ørre ud i Storå lidt syd for Nybro.

Åen, der er stærkt forurenet, er sejlbar for kanoer fra Gødstrup Sø. Koordinater: 56°14′27″N 8°52′49″Ø / 56.24088°N 8.88034°Ø / 56.24088; 8.88034