Hjælp:Skak-diagrammer

Wikipedia-logo-question.pngDenne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Ved indsættelse af et diagram over en skakstilling i en artikel kan følgende kode benyttes:

{| style="clear: right;float: right; margin-left: 1em; width:0; background: white"
|(indsæt en eventuel overskrift til diagrammet, som f.eks.:
'''Hvid:''' (spiller 1)<br />'''Sort:''' Spiller 2<br />'''Åbning:''' (åbningstype)<br />'''Sted og år:''' X-by, årstal
{{Skakstilling|r0=
 | | | | | | | | |r8=
 | | | | | | | | |r7=
 | | | | | | | | |r6=
 | | | | | | | | |r5=
 | | | | | | | | |r4=
 | | | | | | | | |r3=
 | | | | | | | | |r2=
 | | | | | | | | |r1=
 |25}}
|-
|(Indsæt en eventuel undertekst til diagrammet her, f.eks. stillingen efter sorts træk '''16. ... xxx''') 
|}

Tabellen viser et skakbræt med hvids første række nederst, og brikkerne placering specificeres ved at indsætte værdien 'xy' mellem de anførte| |, begyndende fra øverste, venstre hjørne af brættet. Et sort tårn på a8 indsættes altså som |rd| i første mellemrum. For brikker med rødt kryds til at markere en trækmulighed indsættes blot x.

Bemærk: Hvis diagrammet skal stå til venstre eller centreret på siden, skal ”float: right; erstattes med ”float: left;” (og margin-left ændres til margin-right for at lave mellemrum mellem ramme og omgivende tekst) henholdsvis ”float: center;”

Det kan være hensigtsmæssigt at omgive diagram og tekst med en ramme. Det gøres ved at indsætte border:2px solid #cccccc; efter ”float: left;”.

Hvis den indsatte undertekst overstiger diagrammets bredde, må man selv ombryde den ved at indsætte linieskift (<br />) på passende steder i teksten.

Undertekster skrives ofte med en mindre font. Det opnås ved at omgive teksten med kommandoerne: <small> og </small>.

Når der ikke ønskes (mere) tekst til venstre eller højre for et diagram, indsættes {{-}} (eller <br style="clear:right;" />, henholdvis clear:left; ) i teksten.

Tallet "25" under diagrammet bestemmer dets størrelse og kan ændres, men dog inden for ret snævre grænser (20-35) for ikke at ødelægge brættets layout.

Et par eksempler, der viser variationsmulighederne:

(indsæt en eventuel overskrift til diagrammet,
som f.eks.:
Hvid: (spiller 1)
Sort: Spiller 2
Åbning: (åbningstype)
Sted og år: X-by, årstal
a b c d e f g h
8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 2
1 a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 1
a b c d e f g h
(Indsæt en eventuel undertekst til diagrammet her,
f.eks. stillingen efter sorts træk 5. ... xxx)

Diagram x
a b c d e f g h
8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 2
1 a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 1
a b c d e f g h
Stillingen efter 11. Lf4

Navngivning af billeder af skakbrikker

Navngivningen af billeder er som følger: skak_xyz40.png hvor

 • x er det første bogstav i det engelske navn for brikken:(k=konge,q=dronning,b=løber,n=springer,r=tårn og p=bonde). For blankt felt med rødt kryds har x værdien x
 • y er l eller d eller udeladt afhængigt af, om brikken er hvid eller sort eller rødt kryds
 • z er l eller d afhængigt af, om brikken står på et hvidt eller sort felt.

Chs2_l40.png og Chs2_d40.png er tomme hvide henholdsvis sorte felter. Chs2_xl40.png og Chs2_xd40.png er tomme hvide og sorte felter med et rødt kryds

Bemærk: Nedenstående er kun et hjælpebillede til kontrol af de enkelte felter og skal ikke benyttes andre steder.

Skak billede:

Space Chess l40.pngChs2 d40.png - Skrives som blanktegn eller intet.
Kryds Chs2 xl40.pngChs2 xd40.pngChess xxl40.pngChs2 xxd40.png- Skrives som hhv. x og xx
Konge Chess kll40.pngChs2 kld40.pngChess kdl40.pngChs2 kdd40.png - Skrives som k (king) samt l (lys) eller d (dark)
Dronning Chess qll40.pngChs2 qld40.pngChess qdl40.pngChs2 qdd40.png - Skrives som q (queen) samt l (lys) eller d (dark)
Tårn Chess rll40.pngChs2 rld40.pngChess rdl40.pngChs2 rdd40.png - skrives som r (rook) samt l (lys) eller d (dark)
Løber Chess bll40.pngChs2 bld40.pngChess bdl40.pngChs2 bdd40.png - Skrives som b (bishop) samt l (lys) eller d (dark)
Bonde Chess pll40.pngChs2 pld40.pngChess pdl40.pngChs2 pdd40.png - Skrives som p (pawn) samt l (lys) eller d (dark)
Springer Chess nll40.pngChs2 nld40.pngChess ndl40.pngChs2 ndd40.png - Skrives som n (Knight) samt l (lys) eller d (dark)
Linjer og pile Chs2 hll40.pngChs2 hhd40.pngChs2 hhl40.pngChs2 hud40.png - Skrives som hhv. hl (kun på lys baggrund), hh (begge baggrunde) og hu (kun på brun baggrund)

Se også: commons:Template:Chess tiles.

GNU Head
This work is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This work is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA