Hjælp:Taxobox parametre

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Dette er en komplet liste over parametrene til Skabelon:Taxobox2 samt en beskrivelse af hvad de skal bruges til. Se også Skabelon:Taxobox2 for en mere kortfattet beskrivelse. Hvis du mener der skal tilføjes, fjernes eller ændres nogle af parametrene, så diskuter det på Skabelondiskussion:Taxobox2.

Parameter Brug Indhold
farve Obligatorisk Farven på taxoboxen indikerer hvilket rige artiklen hører til. Farvemulighederne er:
  • Planteriget: lightgreen
  • Dyreriget: pink
  • Svamperiget: lightblue
  • Protister, Stramenophiler: khaki
  • Bakterier: lightgrey
  • Virus: violet
navn Obligatorisk Det danske navn for artiklen så vidt muligt. Hvis der ikke findes et dansk navn, så brug det latinske. Under ingen omstændigheder skal der opfindes et dansk navn.
status Valgfri
uddød Valgfri
fossiliseringsperiode Valgfri Den periode hvori organismen uddøde og blev fossiliseret.
billede Valgfri Stien til et billede, hvori billedenavnerummet ikke skal skrives.
billedbredde Valgfri Bredden på billedet.
billedtekst Valgfri En beskrivelse af hvad man ser på billedet, som kommer til at stå under billedet.
billede2 Valgfri Stien til et billede, hvori billedenavnerummet ikke skal skrives.
billedbredde2 Valgfri Bredden på billedet.
billedtekst2 Valgfri En beskrivelse af hvad man ser på billedet, som kommer til at stå under billedet.
domæne Valgfri Se domæne. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
domæne_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
overrige Valgfri Se rige. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overrige_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
rige Valgfri Se rige. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
rige_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
underrige Valgfri Se rige. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underrige_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
urangeret_række Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
urangeret_række_autoritet Valgfri Se række. Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
overdivision Valgfri Se division. Bruges kun til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overdivision_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
overrække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overrække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
division Valgfri Se division. Bruges kun til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
division_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
række Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
række_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
underdivision Valgfri Se division. Bruges kun til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underdivision_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
underrække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underrække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
infrarække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
infrarække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
mikrorække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
mikrorække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
nanorække Valgfri Se række. Bruges ikke til botaniske artikler. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
nanorække_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
urangeret_klasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
urangeret_klasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
overklasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overklasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
klasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
klasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
underklasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underklasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
infraklasse Valgfri Se klasse. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
infraklasse_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
urangeret_orden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
urangeret_orden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
magnorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
magnorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
overorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
orden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
orden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
underorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
infraorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
infraorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
parvorden Valgfri Se orden. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
parvorden_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
division_dyr Valgfri Se division. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
division_dyr_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
sektion_dyr Valgfri Se sektion. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
sektion_dyr_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
undersektion_dyr Valgfri Se sektion. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
undersektion_dyr_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
urangeret_familie Valgfri Se familie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
urangeret_familie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
overfamilie Valgfri Se familie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overfamilie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
familie Valgfri Se familie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
familie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
underfamilie Valgfri Se familie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underfamilie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
overtribus Valgfri Se tribus. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
overtribus_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
tribus Valgfri Se tribus. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
tribus_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
undertribus Valgfri Se tribus. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
undertribus_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
alliance Valgfri Se alliance. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
alliance_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
slægt Valgfri Se slægt. Skriv kun det latinske navn her uden kursivering, da denne indsættes automatisk.
slægt_da Valgfri Se slægt. Skriv her det danske navn, hvis der findes et, og link dette.
slægt_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
slægt2 Valgfri Ekstra slægtmulighed
slægt2_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
underslægt Valgfri Se slægt. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underslægt_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
sektion Valgfri Se sektion. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
sektion_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
serie Valgfri Se serie. Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
serie_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
art Valgfri Se art. Skriv her det latinske navn, hvor slægtsnavnet bliver forkortet til forbogstavet. Hvis navnet f.eks. er Xxxxx yyyyy, skal der stå X. yyyyy.
art_da Valgfri Se art. Skriv her, hvis muligt, det danske navn for arten. Dette skal dog kun gøres ved underarter eller lignende.
art_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
underart Valgfri Skriv først det latinske navn uden kursivering og derefter, hvis muligt, det danske navn i en parentes. Hvis der findes et dansk navn skal dettes linkes og ellers skal det latinske navn linkes.
underart_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
variation Valgfri
variation_link Valgfri
binomialnavn Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det binomielle navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
binomial_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
trinomial Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det trinomieller navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
trinomial_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
udbredelseskort Valgfri Sti til et billede, der viser hvor i verdenen arten er udbredt. Billednavnerummet skal udelades.
udbredelseskort_bredde Valgfri Bredden på udbredelseskortet i pixels.
udbredelseskort_tekst Valgfri Tekst, der kommer til at stå nedenunder udbredelseskortet.
binomialnavn2 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det binomielle navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
binomial2_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
trinomial2 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det trinomieller navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
trinomial2_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
udbredelseskort2 Valgfri Sti til et billede, der viser hvor i verdenen arten er udbredt. Billednavnerummet skal udelades.
udbredelseskort2_bredde Valgfri Bredden på udbredelseskortet i pixels.
udbredelseskort2_tekst Valgfri Tekst, der kommer til at stå nedenunder udbredelseskortet.
binomialnavn3 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det binomielle navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
binomial3_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
trinomial3 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det trinomieller navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
trinomial3_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
udbredelseskort3 Valgfri Sti til et billede, der viser hvor i verdenen arten er udbredt. Billednavnerummet skal udelades.
udbredelseskort3_bredde Valgfri Bredden på udbredelseskortet i pixels.
udbredelseskort3_tekst Valgfri Tekst, der kommer til at stå nedenunder udbredelseskortet.
binomialnavn4 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det binomielle navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
binomial4_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
trinomial4 Valgfri Se videnskabeligt artsnavn. Skriv det trinomieller navn uden kursiveringen, da denne kommer på automatisk.
trinomial4_autoritet Valgfri Navnet på autoriteten der står for navn samt årstal. Skal kun bruges på den nederste taxa.
udbredelseskort4 Valgfri Sti til et billede, der viser hvor i verdenen arten er udbredt. Billednavnerummet skal udelades.
udbredelseskort4_bredde Valgfri Bredden på udbredelseskortet i pixels.
udbredelseskort4_tekst Valgfri Tekst, der kommer til at stå nedenunder udbredelseskortet.
underinddeling Valgfri Hvis dette taxa kan underinddeles i flere taxa, skal disse nævnes her. Hvis listen er for lang kan underinddelingen også nævnes uden for taxoboxen i artiklen eller i en liste et andet sted.
underinddeling_rang Valgfri Rangen af underinddelingen. Hvis rangen af artiklen f.eks. er en familie, så vil rangen af underinddelingen typisk være slægter.
synonymer Valgfri Synonymer til artiklens navn.