Hovedkvarter

Den danske industrigruppe A.P. Møller-Mærsks hovedkvarter i København.

Hovedkvarter, hovedkontor eller hovedsæde dækker typisk over et militært hovedkvarter eller en virksomheds hovedkvarter – f.eks Google's Googleplex.

Et hovedkvarter er bestemt ved at indeholde den øverste ledelse inden for området.

Et militært hovedkvarter vil således bestå af de øverstbefalende, mens en virksomheds hovedkvarter vil bestå af direktionen samt evt. vigtige afdelinger f.eks finans, markedsføring etc.

Det behøver således ikke være en bestemt bygning eller sted, hvilket det dog typisk er, især når man hentyder til en virksomhed. En virksomheds hovedkvarter kan være og er ofte et vartegn – f.eks BMW's hovedkvarter i München som er udformet som 4 cylindre, der symboliserer en motor.