Hurupkredsen

Hurupkredsen (indtil 1894: Vestervigkredsen) blev oprettet i 1848 og nedlagt i 1970.

Kredsen var en opstillingskreds i Thisted Amtskreds i 1920-1970. I 1848-1918 var kredsen en valgkreds. I 1848-1894 var kredsen kendt som Vestervigkredsen, og valgene fandt sted i Vestervig. I 1895 skiftede kredsen navn til Hurupkredsen, og frem til 1915 blev valgene holdt ved Hurup Station.

I 1971 blev området delt mellem nabokredsene.

Vestervigkredsens medlem af Den grundlovgivende ForsamlingRediger

 • 1848-1849: sognepræst F. C. v. Haven, Hassing, (Højre)

Vestervigkredsens folketingsmænd valgte 1849-1894Rediger

 • 1849-1852: branddirektør C. A. H. Hansen, Thisted nationalliberal
 • 1852-1853: møller Joh. Jensen, Gudnæs Mølle, Villerslev (bondeven)
 • 1853-1858: exam. jur. A. Lychegaard, København (bondeven med hældning mod de konservative partier)
 • 1858- 1866: proprietær Edvard Neergaard, Dovergaard (nationalliberal)

(Edvard Neergaard valgtes også til Rigsrådets Folketing ved begge valg, henholdsvis 5/3 1864 og 30/5 1865)

 • 1866-1873: løjtnant, cand. phil. I. Quistgaard Leth, Visby (konservativ med hældning mod Venstre, senere Højre med hældning mod Venstre)
 • 1873- 1881: overretssagfører senere højesteretssagfører. J. H. Bagger, København (Højre med hældning mod Venstre)
 • 1881-1886: proprietær C. E. Carstensen, Vejlegaard, Vestervig (Højre)
 • 1886-1903: entreprenør Niels Andersen, Søholm, Gentofte (Højre) (formand for Dansk Arbejdsgiverforening)

Hurupkredsens folketingsmænd valgte 1895-1918Rediger

 • 1886-1903: entreprenør, etatsråd Niels Andersen, Søholm, Gentofte (Højre) (formand for Dansk Arbejdsgiverforening)
 • 1903-1906: godsejer Sophus Barner, Eskilstrup, Ringsted (Højre)
 • 1906-1909: lærer, senere sygekasserevisor A. Kierkegaard, Agger, senere Strib (Venstrereformpartiet)
 • 1909-1910: gårdejer N. G. Frøkjær, Gårhus Mølle, Tåbel (Højre)
 • 1910-1917: sygekasserevisor A. Kierkegaard, Strib (Venstre)
 • 1918-1920: forhenværende lærer Jens Munk-Poulsen, Sdr. Vorupør (Venstre)

Midt- og Sydthys fordeling mellem kredseneRediger

Som udgangspunkt bestod Hurupkredsen af Sydthy. Imidlertid skete der flere gange ændringer i inddelingen af folketingskredse.

Nedenfor er angivet til hvilke kredse de forskellige dele af Midt- og Sydthy har hørt:

 • Den sydlige del af Hundborg Herred (Skjoldborg-Kallerup, Vang, Hundborg-Jannerup og Nørhaa) hørte til Thistedskredsen i 1848-1918 til Hurupkredsen i 1920-1970 og Thistedkredsen fra 1971.
 • Den nordlige del af Hassing Herred (Snedsted, Sønderhaa-Hørsted, Harring-Stagstrup) hørte til Thistedkredsen i 1848-1918, til Hurupkredsen 1920-1970 og til Thistedkredsen fra 1971.
 • Den sydlige del af Hassing Herred (Skyum-Hørdum, Hassing-Villerslev, Visby, Bedsted-Grurup, Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg) hørte til Vestervigkredsen 1848-1894, til Hurupkredsen 1895-1970 og til Thistedkredsen fra 1971
 • Den nordlige del af Refs Herred (Vestervig-Agger , Hurup, Boddum-Ydby, Helligsø-Gettrup samt Heltborg Sogne) hørte til Vestervigkedsen 1848-1894, Hurupkredsen 1895-1970 og til Thistedkredsen fra 1971.
 • Thyborøn hørte til Vestervigkedsen 1848-1894, til Hurupkredsen 1895-1970, til Ringkøbing-Lemvig Kredsen 1971-2006 og til Struerkredsen fra 2007.
 • Thyholm (Hvidbjerg-Lyngs og Søndbjerg-Odby) hørte til Vestervigkredsen 1848-1894, Hurupkredsen 1895-1970, Holstebrokredsen 1971-2006 og til Struerkredsen fra 2007.
 • Jegindø hørte til Nykøbing M Kredsen 1848-1906, Hurupkredsen 1907-1970, Holstebrokredsen 1971-2006 og til Struerkredsen fra 2007.