Ved en hvid klit forstås en klit, hvor vegetationen endnu er så sparsom, at fygning af sand er mulig.

Hvid klit ved Grenen

Dannelsesforhold redigér

Sådanne tilstande kendetegner som regel de klitter, der ligger tættest på kysten, og hvor der kun findes delvis bevoksning af hjælme eller marehalm, men også vandreklitter (eller miler), hvor bevoksningen ikke kan nå at få tilstrækkeligt fodfæste til at stoppe milens fortsatte "vandring", hører til denne naturtype.

Plantevækst redigér

Den plantevækst, som overhovedet kan trives her, omfatter hjælme, strandmandstro, strandsnerle, marehalm.

Galleri med typiske arter på hvid klit

Udbredelse redigér

Hvide klitter forekommer især langs kyster, der er særligt udsatte for sandfygning. Sådanne vilkår findes i Danmark langs Jyllands vest- og nordvestkyst, på øerne i Vadehavet, på Læsø, på Anholt, langs Nordsjællands nordvendte kyster og på Bornholms sydkyst. Hvid klit har i følge bevaringsstatus 2019 moderat ugunstig bevaringsstatus.[1] Hvid klit er, med et samlet areal på 1.750 ha, en af de mindre udbredte lysåbne naturtyper i Danmark. 63 % af arealet findes inden for habitatområderne[2]

Natura 2000 redigér

Hvid klit er en naturtype i Natura 2000 med betegnelsen 2120 Hvid klit og vandremiler i Miljøstyrelsens habitatbeskrivelser. [3][1]

Litteratur redigér

Eksterne henvisninger redigér

  1. ^ a b Jesper Fredshavn, Bettina Nygaard, Rasmus Ejrnæs, Christian Damgaard, Ole Roland Therkildsen, Morten Elmeros, Peter Wind, Liselotte Sander Johansson, Anette Baisner Alnøe, Karsten Dahl, Erik Haar Nielsen, Helle Buur Pedersen, Signe Sveegaard, Anders Galatius & Jonas Teilmann (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 56. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.{{cite book}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
  2. ^ Hvid klit (2120) på novana.au.dk
  3. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Arkiveret 24. maj 2018 hos Wayback Machine mst.dk p 11