Den hydrauliske radius er en fysisk størrelse, som indgår som en parameter i hydrauliske og hydrologiske beregninger, bl.a. i udregningen af Mannings tal. Den er defineret ved

hvor er arealet som gennemstrømmes og er den våde del af perimeteren. Det som også kaldes den beskyllede perimeter.

for et rør hvor .

Eksempel – Et rektangulært vandløb redigér

Et givet rektangulært vandløb har en bredde på 2 meter, en vandstand på 0,3 meter og en højde på 0,5 meter. Beregningen af den hydraliske parameter vil da være,

 

Arealet er altså det areal som vandet udgør og den beskyllede perimeter er det område, som står under vand. Så selv om vandløbet er 0.5 meter højt, vil længden af den beskyllede perimeter kun gå op til 0,3 meters højde.