Ordet hydrofyt er en neologisme, som er dannet af græsk hydor (= "vand") + phyton (= "plante"). En hydrofyt er altså en planteart, som er tilpasset livet i vand. Det gælder oprindelige havplanter (alger og tangplanter), det gælder de ferske vandes arter, og det gælder endelig også de forholdsvis få, højere planter, som er søgt tilbage til havbunden.

Se ogsåRediger