Immunoglobulin A

Immunoglobulin A (IgA) er et antistof der primært findes i sekreter, hvor det spiller en væsentlig rolle for beskyttelse mod indtrængen af mikroorganismer. IgA får mikroorganismerne til at klumpe sammen, så de ikke kan trænge igennem slimhinden.

Skematisk gengivelse af immunoglobulin A med H-kæde (blå), L-kæde (rød), J-kæde (magenta) og sekundære elementer (gul).

Det anslås, at ca. hver tyvende dansker lider af større eller mindre IgA mangel. Mange med lille/mindre IgA mangel lever dog uden symptomer.

Modermælk indeholder IgA.