Indikativ eller fremsættende måde er en modus, der betegner, at en verbalhandling er ligefrem og reel, f.eks. i modsætning til konjunktiv og imperativ.

På dansk ender indikativ ofte på -er i nutid og -ede, -te eller -- i datid. (Det gælder f.eks. ikke for et uregelmæssigt verbum som at gå, der i nutid hedder går og i datid gik).

  Nutid Datid
Indikativ kongen lever kongen levede
Konjunktiv kongen leve! hvis kongen levede ...
Imperativ lev, konge!