Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (forkortet IGN) er et institut ved Københavns Universitet som blev dannet 1. januar 2013 ved en fusion af Institut for Geografi og Geologi og Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Instituttet beskæftiger ca. 350 personer (2021) og består af fem sektioner:

  • Sektion for Geografi
  • Sektion for Geologi
  • Sektion for Skov, Natur og Biomasse
  • Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning
  • Skovskolen

Ekstern henvisningRediger