Institut for Mennesker og Teknologi

Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) er et af fire institutter på Roskilde Universitet. På instituttet findes fagene:

Desuden har Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) det overordnede ansvar for Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse (HumTek Bach).