Jón Finsen (stænderdeputeret)

dansk stænderdeputeret

Jón Finsen (25. marts 1792SkálholtIsland8. oktober 1848 i Aarhus) var en dansk stænderdeputeret; by- og herredsfoged.

Han var søn af biskop Hannes Finnsson (1739-1796) og dennes 2. anden hustru Valgerdur Jonsdottir (1771-1856) og således farfaders broder til nobelpristageren Niels Finsen.

Karriere

redigér

Finsen blev 1812 student (privat dimitteret) på Island; cand.jur. fra Københavns Universitet 1816; underkancellist i Danske Kancelli samme år; kancellisekretær 1821; konstitueret herredsfoged i Anst m.fl. herreder; i Kolding 1819; fastansat 1824; byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Ulfborg m.fl. herreder 1830; kancelliråd 1842 og -skriver i Hasle m.fl herreder; valgt medlem af Stænderforsamlingen.

Han var blandt stifterne af Det Islandske Litterære Selskab.

Jón Finsen tilhørte en kendt islandsk slægt, hvis navn efter hans faders navn blev tilpasset dansk skik. Slægtens medlemmer findes i flere islandske sagaer og slægtsbøger. Fx nævner Heimskringla i Folioudgaven 1777, at Finsens farfader, biskop Finnur Jónsson nedstammer fra Olöf Loptsdótter og i 4 linjer efter den berømte Snorre Sturlasson.

Familie

redigér

Jón Finsen blev gift i 1820 med Cathrine Dorothea Bruun (gift 1. gang med Hans Jacob Hoskjær i ægteskabet 3 børn). Jón Finsen og hustru (De Fredericia Bruuner) havde i ægteskabet 11 børn, hvoraf en datter var adopteret:

 1. Hans Valgard Steingrim Finsen (1821-1891). Sognepræst til Veterslev gift med Laura Marie Caroline Fangel
 2. Thorun Victorine Elisabeth Finsen (1823-1891)gift med Christian Vilhelm Feddersen (ejer af Engholm ved Viborg)
 3. Søren Hilmar Steindor Finsen (1824-1886), dansk indenrigsminister og landshøvding for Island gift med Olufa Bojesen (1835-1908)
 4. Oluf Thomas Emil Finsen (1825-1896). Stiftsforvalter ved Vallø Stift, gift med Caroline Mathilde Grønvold
 5. Jacob August Harald Finsen (død spæd)
 6. Valgerda Sigrid Augusta Finsen (1828-1907) gift med distriktslæge Henrik Johan Mathiessen
 7. Harald Fredrik Ferdinand Finsen.(1828-1881). Godsforvalter ved Sorø Akademi gift med Thora Augusta Vilhelmine Lauritzen
 8. Hans Finsen (død spæd)
 9. Emma Johnine Kathrine Finsen (1832-1837)
 10. Carl Heinrich Paul Finsen (1833-1838)
 11. Agnes Marie Dorthea Engberg (1871-1831)
 • Selmer; H.P.; Nekrologiske Samlinger I, 1849, s. 369.
 • Heimskringla; Folioudgaven, 1777.
 • Finsen, Vilhelm Hannes; Finsen, Olaf: Slægtsbog for Familien Finsen, eget forlag, København 1903.
 • Finsen, Vilhelm Hannes: Slægtsbog for Familien Finsen, eget forlag, København 1935.
 • Finsen, Erling: Slægtsbog for familien Finsen, eget forlag, København 1965.
 • Finsen, Erling: Slægtsbog for familien Finsen, eget forlag, København 1988.