For alternative betydninger, se JSP (flertydig). (Se også artikler, som begynder med JSP)

En Java Server Page eller JSP er et HTML- eller XML-dokument med indlejret javakode. En JSP-side skal køres på en passende applikationsserver (fx en J2EE-server). Når siden forespørges, sørger applikationsserveren for at kompilere siden til en en servlet. JSP-sider bruges tit sammen med servlets, således at præsentationen klares af JSP'er mens selve processeringen af forespørgsler klares af servletter.

Fordele ved JSP

redigér

JSP har en række fordele i forhold til fx statiske HTML-sider:

 1. Dynamisk generering af hjemmesider: Hjemmesider udseende kan varieres efter input, givet fx i forespørgselsstrengen (URL'en + dens parametre).
 2. Adgang til standardobjekter: Når man skriver en JSP, er der adgang til en række nyttige standardobjekter. Objektet request indeholder oplysninger om klientprogrammet og eventuelle inputdata. Hvis der skal manipuleres med data i svaret, klares det med objektet response. Objekterne session og application kan holde klientdata fra en JSP eller servlet til den næste under en hel session hhv. en hel kørsel af web-applikation.
 3. Adgang til standard-præsentationslogik: Mange applikationsservere tilbyder taglibs med prædefineret præsentationslogik, som JSP-siderne kan benytte sig af. Dermed lettes programmørens opgave.
 4. Adskillelse af præsentation og logik: Man kan sætte en HTML-programmør uden dybere erfaring med programmering til at udvikle JSP-sider, mens mere tekniske udviklere kan implementere javakode i servletter og andre bagvedliggende komponenter.
 5. God håndtering af undtagelser: I tilfælde af undtagelser, der skal propageres til klienten, tilbyder JSP en række fornuftige navigations- og fremvisningselementer.

JSP-syntaks

redigér

JSP-specifikationen præsenterer 6 syntakselementer.

Direktiver

redigér

I direktiver kan andre JSP-sider inkluderes (statisk, som råtekst eller på compile-time), og taglibs, klasser og servlets kan importeres. Det kan endvidere specificeres, om siden er en fejlside eller ej, mv. Direktiver er på formen

<%@ Direktiv %>

For eksempel:

<%@ taglib prefix = ”myPrefix” uri = ”myUri” %>

Erklæringer

redigér

Erklæringer er på formen

<%! Erklæring %>

For eksempel:

<%! int i = 0; %>

Gyldig Java-kode

redigér

Java-kode (også variabel- og metodeerklæringer) kan indsættes direkte i JSP-siderne (selvom det kan være praktisk, er det dog i strid men Model-View-Controller-designmønstret).

Java-kode der indsættes i JSP-sider kaldes scriptlets.

Scriptlets er på formen

<% scriptlet %>

Et eksempel på en scriptlet kunne være:

<% 
   String name = null; 
   if (request.getParameter("name") == null) { 
%> 
<%@ include file="error.html" %> 
<% 
   } else { 
    name = request.getParameter("name");
   }
%>

Java-udtryk kan indsættes. Udtrykket evalueres på forespørgselstidspunktet, og den resulterende simple type eller objektreferences toString-metode kaldes; resultatet heraf indsættes i siden. Udtryk er på formen

<%= Udtryk %>

For eksempel:

<%= "Dette er et udtryk" %>

Actions

redigér

JSP-sider kan udføre såkaldte actions, der inkluderer andre JSP-sider dynamisk, tilgår egenskaber på såkaldte backing beans (Java-objekter, der bl.a. kan indeholde data i forbindelse med en klientsession) og videresender til nye JSP-sider.

Bemærk, at actions er den eneste JSP-konstruktion, der benytter XML-syntaks istf. standard JSP-syntaks.

Actions er på formen

<jsp:actionNavn> Evt. krop </jsp:actionNavn>

For eksempel:

<jsp:include page="scripts/login.jsp" />
<jsp:include page="copyright.html" />
<jsp:include page="/index.html" />
<jsp:include page="scripts/login.jsp">	
  <jsp:param name="username" value="jsmith" />	
</jsp:include>

Kommentarer

redigér

Kommentarer er på formen

 <!-- Kommentar -->

Kommentarer kan ikke indlejres i hinanden.

Model-View-Controller-paradigmet

redigér

Sun anbefaler at Model-View-Controller-mønsteret anvendes med JSP-filer for at afkoble præsentation, processering af HTTP-forespørgsler og datalagring. Enten kan servlets eller separate JSP-filer håndtere processeringen af forespørgsler, hvorefter kontrollen delegeres til en JSP-side, hvis ansvar det kun er at generere output (HTML-kode).

Flere platforme baseret på Model-View-Controller-mønsteret findes, fx JavaServer Faces, Apache Struts og Spring.

Eksempler på JSP-sider

redigér

En simpel JSP

redigér

Her er et eksempel på en meget simpel JSP, der fortæller, hvad klokken er på applikationsserveren, hvor JSP-en er installeret:

<% java.util.Date dato = new java.util.Date(); %>
<html>
<head><title>JSP-demo</title></head>
<body>
<h1>JSP-demo</h1>
<p>
Tid på serveren: <%=dato%> />
</p>
</body>
</html>

Servlet genereret ud fra JSP

redigér

Uanset hvordan om JSP-compileren genererer Java-kildekode for en servlet eller generer Java-byte-code direkte, er det instruktivt at se, hvordan compileren omformer en JSP-side til en servlet (dette sker ved første forespørgsel efter siden).

Input-JSP

 <%@ page errorPage="myerror.jsp" %>
 <%@ page import="com.foo.bar" %>

 <html>
 <head>
 <%! int serverInstanceVariable = 1;%>
 ...
 <% int localStackBasedVariable = 1; %>
 <table>
 <tr><td><%= "expanded inline data " + 1 %></td></tr>
 ...

Resulterende servlet

 package jsp_servlet;
 import java.util.*;
 import java.io.*;
 import javax.servlet.*;
 import javax.servlet.http.*;
 import javax.servlet.jsp.*;
 import javax.servlet.jsp.tagext.*;

 import com.foo.bar; //imported as a result of <%@ page import="com.foo.bar" %>
 import ...

 class _myservlet implements javax.servlet.Servlet, javax.servlet.jsp.HttpJspPage {
   //inserted as a
   //result of <%! int serverInstanceVariable = 1;%>
   int serverInstanceVariable = 1; 
   ...

   public void _jspService( javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
               javax.servlet.http.HttpServletResponse response )
    throws javax.servlet.ServletException,
       java.io.IOException
   {
     javax.servlet.ServletConfig config = ...;//get the servlet config
     Object page = this;
     PageContext pageContext = ...;//get the page context for this request 
     javax.servlet.jsp.JspWriter out = pageContext.getOut();
     HttpSession session = request.getSession( true );
     try {
       out.print( "<html>\r\n" );
       out.print( "<head>\r\n" );
       ...
       //from <% int localStackBasedVariable = 1; %>
       int localStackBasedVariable = 1; 
       ...
       out.print( "<table>\r\n" );
       out.print( "  <tr><td>" );
       //note, toStringOrBlank() converts the expression into a string or if
       // the expression is null, it uses the empty string.
       //from <%= "expanded inline data " + 1 %>
       out.print( toStringOrBlank( "expanded inline data " + 1 ) );
       out.print( "  </td></tr>\r\n" );
       ...
     } catch ( Exception _exception ) {
       //clean up and redirect to error page in <%@ page errorPage="myerror.jsp" %>
     }
  }
 }

Udgivelser

redigér

Se også

redigér
redigér