Japans regioner er ikke officielle administrative enheder, men regionerne har traditionelt været benyttet som regional opdaling af Japan i forskellige sammenhænge. Kort og geografibøger inddeler Japan i otte regioner. Vejrudsigter gives typisk efter region, og mange virksomheder og institutioner benytter deres hjemregion i deres navn (Kinki Nippon Railway, Chugoku Bank, Tohoku Universitet, osv.).

Kort over Japans regioner

Japan har otte landsretter, men deres afgrænsning har ingen forbindelse til Japans otte regioner.

Fra nord til syd er Japans regioner:

Hver region har flere præfekturer, undtagen Hokkaidoregionen som også er et præfektur.