Jellingsyssel

Jellingsyssel var i Middelalderen et syssel i den sydøstlige del af Nørrejylland.

Jellingsyssel i det centrale Jylland

Syslet indeholder to herreder: Nørvang Herred og Tørrild Herred.