Jerslev er en by i Lille Fuglede Sogn, Ars Herred, (tidligere Holbæk Amt, senere Vestsjællands Amt) nu næsten sammenvokset med Ubby.

Jerslev station.

Historie redigér

Jerslev nævnes første gang 8. juni 1199 i Sorøbogen som Curiam Erixleffue, senere 29. september 1428 som Jersløw og i Kronens Skøder 27. april 1569 som Jersløf.[1]

Jerslev landsby bestod i 1682 af 15 gårde og 1 hus uden jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 547,5 tønder land, skyldsat til 128,50 tønder hartkorn.[2] Dyrkningsformen var trevangsbrug.[3]

I 1872 blev byen beskrevet således: "Jerslev med Skole".[4]

Stationsbyen redigér

Da Slagelse-Værslev-banen blev anlagt i 1898, blev en jernbanestation åbnet i Jerslev. Postvæsenet kaldte byen Jerslev Sj. og senere Jerslev Sjælland for at kende den fra Jerslev J i Jylland, Ved århundredeskiftet blev forholdene beskrevet således: " Jerslev med Skole og Købmand (lige N. for Byen skal der være Station paa Slagelse-Værslevbanen)."[5]

Efter oprettelsen af stationen voksede en lille stationsby frem: i 1916 havde byen 126 indbyggere.[6]

Jerslev stagnerede i mellemkrigstiden og begyndte først at vokse efter 2. verdenskrig: i 1921 havde byen 93 indbyggere, i 1925 162, i 1930 130, i 1940 258, i 1945 300, i 1950 364, i 1955 356, i 1960 389 indbyggere[7] og i 1965 369 indbyggere.[8]

Efter kommunalreformen 1970 redigér

Helt frem til kommunalreformen i 1970 udgjorde Jerslev og vejbyen Ubby to adskilte bysamfund, selvom de kun lå med 1½ kms mellemrum. Først senere skete er en mere eller mindre udpræget sammenvoksning som følge af byplanlægning, og de to byer regnes nu som et bysamfund.

Noter redigér

 1. ^ Søndergaard, s. 87
 2. ^ Pedersen, s. 34
 3. ^ Frandsen, bilagskort
 4. ^ J.P. Trap: Kongeriget Danmark 2. Udgave 3. Deel. Amterne Frederiksborg, Kjøbenhavn, Holbæk, Sorø og Præstø samt Bornholm; Kjøbenhavn 1872; s. 294
 5. ^ J.P. Trap: Kongeriget Danmark 3. Udgave 2. Bind: Frederiksborg, Kjøbenhavns, Holbæk, Sorø og Præstø Amter; Kjøbenhavn 1898; s. 488
 6. ^ Folketællingen 1916, s. 64
 7. ^ Statistiske Undersøgelser Nr. 10: Folketal, areal og klima 1901-60; København 1964; s. 175
 8. ^ Statistiske Meddelelser 1968:3: Folkemængden 27. september 1965 og Danmarks administrative inddeling; København 1968; s. 26

Litteratur redigér

 • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 (Bygd 1983), ISBN 87-87293-25-0
 • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet (København MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, København 1975), ISBN 87-7526-056-5
 • Bent Søndergaard: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv); København 1972

55°36′44″N 11°14′08″Ø / 55.6121°N 11.2356°Ø / 55.6121; 11.2356