John Barnett

John Barnett (1802-90) var en engelsk komponist.

John Barnett

Barnett stammede fra en indvandret tysk Familie og blev tidlig Elev af den eng. Komponist Arnold. Den Lykke, B.’s første Forsøg som Operakomponist (Operetten Before Breakfast) gjorde, bestemte ham til helt at hellige sig til at skrive for Scenen, og den lange Rk. af Operaer (navnlig i mindre, lettere Stil), han i Aarenes Løb optraadte med, gjorde ham meget yndet som Komponist. B.’s Operaer udmærker sig ved dramatisk Liv og ved smuk og ejendommelig Melodik. Hans Nevø, John Francis B., f. 16. Oktbr 1837 i London, studerede i Leipzig og virkede der i en Aarrække som Klaverspiller og Komponist. Han har skrevet en Del Orkester- og Kammermusik foruden en Klaverkoncert samt Oratorier og Kantater ved Musikfester.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.