Jordforbedringsmiddel

Med udtrykket jordforbedringsmiddel menes ethvert middel, som kan forbedre en ydeevne (bonitet), dvs. midler, som kan bruges til at afhjælpe mangler eller dårligdomme i dyrkningsjorden. Jordforbedringsmidlerne kan have mekanisk, kemisk eller biologisk virkning på jorden. Blandt jordforbedringsmidlerne kan nævnes:

Udbringning af kalk som jordforbedringsmiddel.