Kalkbjerg

Kalkbjerge findes enkelte steder i Danmark. Bl.a. i Mønsted og Daugbjerg ved Viborg findes ganske små kalkbjerge (30-40 meter høje). Kalkbjergenes tilblivelse har deres egen geologiske forklaring: Aflejring af materialer på de understliggende saltlag forøgede trykket herpå. Ved tilstrækkeligt højt tryk bliver faste stoffer flydende; det gælder også for salt i 600 til 1.000 m dybde. Da det flydende salt var lettere end de overliggende lag, forsøgte det ligesom en luftboble i vand at presse sig opad. På særlig svage steder blev kalklagene af dette opadstigende salt trykket op over jordoverfladen, sådan som det er sket ved Viborg.

saltdiapir, der danner kalkbjerge og -gruber som ved Mønsted og Daugbjerg

Se ogsåRediger