Kalkoverdrev

Kalkoverdrev er en naturtype, der består af overdrev og kratkalkrig bund. Naturtypen er i Danmark temmelig sjælden, men findes f.eks. på Høje Møn. Her har en kombination af fredning og overvågning reddet nogle enestående orkidé-biotoper.

Rundbælg er typisk for denne naturtype.

Kalkoverdrev er en betegnelse for en naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 6210.[1]

DannelsesforholdRediger

Naturtypen opstår kun, hvor der er vedvarende græsning. Hvis græsningen ophører, genindtræder successionen, og området udvikles tilbage i retning af blandet løvskov med Almindelig Bøg (Fagus sylvatica) som det dominerende træ.

PlantevækstRediger

De typiske planter på denne naturtype er:

Eksterne henvisningerRediger

  1. ^ Fredshavn, Jesper; m.fl. (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 22. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.