Kampesten

Kampesten eller bare kamp er en betegnelse for utilhugget sten, som blandt andet bruges i byggeri. Stenene er typisk af granit eller gnejs. Kampestenene blev eksempelvis anvendt som bygningsmateriale til romanske landsbykirker. Sten bliver i dag også anvendt som sikring mod erosion. Ordet kamp kommer af et oldnordisk ord, som er beslægtet med kumbr, hvilket betyder træklods.

Kampesten ved Grevinge Kirke

Se ogsåRediger