Kategori:Immaterialret

Immaterialret (også kaldet intellektuel ejendomsret)

Kan omfatte bl.a.: ophavsret, patentret, designret og varemærkeret