Kategori:Sønderjylland (på tværs af landegrænser)

I denne kategori findes underkategorier som er tilknyttet det interstatslige område Sønderjylland. Området dækker over fænomener, der ikke kan rummes alene under Kategori:Sønderjylland (under den danske stat) (Nordslesvig), men går på tværs af landegrænsen til den tyske del af Sønderjylland (Sydslesvig). Den dækker også over særlige sønderjyske fænomener, der optræder på begge sider af landegrænsen.

Kategorien er oprettet for at undgå transitivitetsproblemer i det geografiske æskesystem.