Kategori for folkeslaget tyskere. Indbyggerne i Tyskland betegnes også tyskere, se Kategori:Personer fra Tyskland.